Hledat
Úvod > Užitečné > Jak na brief

Jak na brief

Jistě si často kladete otázku, jak připravit zadání co nejpřesněji a nejefektivněji tak, aby se obě strany shodly a výsledek byl jednoduše perfektní a přinesl očekávané měřitelné výsledky.

Zklameme Vás. Ideální brief sice neexistuje, ale přesto existuje minimálně 15 bodů, které oběma stranám pomohou k nejlepšímu řešení.

Vnímejte je jako formu nápovědy, nikoliv jako dogma. Každý produkt a značka má svá specifika a ta musí být zohledněna. Vaše další doplňující poznámky a informace jsou vždy vítány. Cílem tohoto taháku je, abychom se zamysleli nad konečným výsledkem a jeho dopadem na Váš byznys. Chceme Vám být partnery!

1. PROČ

 • Launch nového produktu / zastaralý design / marketingová koncepce / konkurence má něco navíc, má více provozoven, chce to šéf, nový projekt, start-up, nová provozovna, důvod proč začínáme…

2. KOMU

 • Kdo je CÍLOVÝ TRH /SKUPINA – zaměření na současného/nového zákazníka, kolemjdoucí, konkrétní cílovou skupinu, segment – jaký?

 • Věk/finanční/demografická kritéria ideálního kupujícího


3. KAM

 • TYP PROVOZOVNY či umístění – individuální, síťová, propojená s další značkou z portfolia, trh v ČR nebo zahraničí, konkrétní destinace, geografické, kulturní či produkční odlišnosti…

4. CÍL

 • Pro koho to vlastně děláme, jaké mají být výsledky?

 • Prodejní / image / upozornění na akce/ upozornění na nové místo prodeje

 • Zvýšení prodejnosti / zvýšení image produktu/ budování či vyšší penetrace značky/ nový produkt či služba


5. CO

 • Jaké zboží bude prodáváno/vystaveno, jaké množství, forma odběru zboží?

 • Jak se objednává, jaký je systém servisu, jaká jsou specifika produktu či služby?

6. EXTERIÉR / INTERIÉR

 • Dělení dle místa nasazení (venkovní x vnitřní x kombinace), stará x moderní zástavba, nákupní centra x retail parky, gastro


7. ŽIVOTNOST

 • Dělení dle doby nasazení – krátkodobé x dlouhodobé

 • Jak dlouho chcete na místě působit?

8. UMÍSTĚNÍ

9. TECHNICKÉ ZADÁNÍ A OMEZENÍ

 • Rozměry, omezení

 • Korporátní identita/značka,

 • Šíře sortimentu, specifikace na barevnost,

 • Požadavek na osvětlení, materiálové zpracování, výměnná grafika, zabezpečení, ochrana proti krádeži, atd.

 • Vzorky produktů a jejich umístění

 • Technologie, digital signage, propojení s e-commerce

10. DISTRIBUCE

11. KOLIK

 • Počet provozoven/stojanů a následný harmonogram postupného nasazování/zavážení atd.

 • Předběžný rozpočet na design/realizaci/logistiku

12. KDY TO BUDE – MINIMÁLNÍ ČASOVÉ NÁROKY

13. HODNOCENÍ (ZE STRANY ZÁKAZNÍKA)

 • Hodnotící kritéria

 • Jaký očekáváte výstup (skici, 2D, 3D vizuál, nátisky, zapasování do fotky provozovny, elektronická forma atd.)

 • Skicovné

 • Požadavky, které musí všichni povinně splnit, aby bylo možno objektivně vyhodnotit

 • Jaké jsou nabídky nad rámec

 • Stanovení vah pro výběr

14. PODKLADY

Potřebné je dodat loga, fotky zboží, případně vzorky produktů, firemní barevnosti a všechny vhodné podklady, souvislosti s jinými kampaněmi. Grafické předlohy například spojené kampaně, audiovizuální obsah, náhled vizuálu pojící se ke komunikaci značky, videa atd.


15. SPOLUPRÁCE

V případě spolupráce více stran je nutné, aby zadání briefu bylo ve spojitosti všech stran, a aby při jeho hodnocení spolu všichni jednali současně. Chceme Vám být partnery!

= VŠICHNI U JEDNOHO STOLU!!!

Za každou stranu vždy tým lidí, který zadání dokáže i vyhodnotit a převzít výstup jako výsledek.

PLATÍ PRAVIDLO:
KISS - KEEP IT SIMPLE OR BE STUPID /Kelly Johnson/

„Zachovej to jednoduché nebo buď hloupý“Copyright © 2024 MORIS design s.r.o.