Hledat
Úvod > Užitečné > Slovník

Slovník

Slovník odborných výrazů

AIDA(S)
Marketingový nástroj, který vužívá modelu chování zákazníka, který je ovliněn kampaní. Jde o zkratku slov Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha) a Action (Akce). Můžeme přidat ještě Satisfaction (spokojenost), která by se měla promítnout formou doporučení produktu spokojeným zákazníkem dalším lidem.

ATL
Above the line neboli nadlinková komunikace. Jde o již stárnoucí pojem pro marketingovou komunikaci využívající masmédia (televizi, rádio, tisk, outdoor).

B2B
Marketing, jehož cílovou skupinou jsou společnosti, firmy, korporace. Tedy přesně to, co dělá MORIS design.

Behaviorální marketing
Pojem, který obecně označuje komplexní analyzování chování zákazníka pro větší marketingovou efektivitu.

Brand
Značka, v obchodním smyslu. Brand tvoří název, logo, případně slogan a design dané značky nebo produktu.

Brand Awareness
Česky povědomí o značce. Popisuje znalost dané značky v určité cílové skupině - kolik lidí v dané skupině značku zná. Dělí se na spontánní nebo podpořenou.

Brand Experience
Doslovně přeloženo "zkušenost se značkou". Jde o komplex historické zkušenosti, kterou spotřebitel s danou značkou má - všechny asociace a pocity, které má se značkou spojené.

Branding / signmaking / polepy
Veškerá lepící grafika, která nese reklamní sdělení a zviditelňuje značku (3D i 2Doznačení firem, reklamní tabule, polepy automobilů a výloh, bannery atd.).

Briefing
Informativní schůzka, případně také tisková konference. Briefing v marketingovém světě označuje scetkání zadavatele s agenturou. Zahrnuje komplexní výklad zadání, poskytnutí informací, vpísemné podobě formou briefu. Často je nutný i rebriefing, tj. opakované setkání s cílem zadání upřesnit, doplnit, vyjasnit možná nedorozumění.

Budget
Rozpočet (kampaně, projetku, akce...).

Cílová skupina
Definovaná skupina lidí, na kterou marketingově cílíme. Cílovou skupinu definujeme pohlavím, věkem, vzděláním, bydlištěm, počtem dětí atd., v dnešní době díky moderním technologiím a sociálním sítím můžeme cílit např. na lidi s konkrétním koníčkem, podle oblíbeného jídla nebo třeba hudby...

Co-branding
Použití více značek najednou v rámci jedné kampaně, produktu nebo služby. Cílem je spojení síly obou značek a následný synergický efekt.

EFFIE Awards Czech republic
Jediná soutěž v ČR, kde se oceňuje nejen kreativita, ale především výsledky kampaní. Vyhrávají kampaně, které úspěšně zkombinovaly všechny aspekty marketingového programu – plánování, průzkum trhu, média, kreativita a management rozpočtu.

Impulzivní nákup
Neplánovaný nákup v místě prodeje produktů. Inicializován zejména prostřednictvím POS/POP materiálů, promo akcí či jinou efektivní prezentací produktu nebo působením nákupního prostředí. Kvalitní prodejní prostředky dokáží změnit plánovaný nákup na impulzivní.

In-store design / Design prodejny / Retail design
Celkové uspořádání interiéru prodejny zahrnující soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodnutí nakupujících a zároveň designové komponenty a prvky, které vytváří celkový dojem značky.

In-store marketingová komunikace
Veškerá komunikace v místě prodeje, přímá i podprahová (letáky, polepy, stojany, navigační systém, ochutnávky atd.).

Indoor
Veškeré reklamní nosiče, které jsou umístěny v budovách, v dopravních prostředcích nebo v jiných veřejných prosorách (např. nádráží apod.).

Mystery shopping
Produkt reklamních nebo výzkumných agentur, jejichž pracovník navštíví prodejní místo zadavatele (obchod, restauraci...) a vydává se za běžného zákazníka. Sleduje chování personálu, vybavení a čistotu v místě prodeje, kvalitu služeb atd. Výsledkem je report, který objektivizuje Brand Experience, odhaluje slabá místa a pomáhá tak ke zlepšení.

Neuromarketing
Nové odvětví marketingu, které pracuje s nejnovějšími výzkumy v oblasti neurologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie. Využívá technologii magnetické rezonance a dalších typů scanování mozku. Na základě měření změn aktivity částí mozku vědci analyzují, proč spotřebitel dělá to či ono rozhodnutí, a ve které části mozku se tak děje. Neuromarketing je aplikací těchto poznatků do různých oblastí marketingu.

Outdoor
Veškeré reklamní nosiče umísťované venku, pod širým nebem. Patří sem billboardy, bigboardy, megaboardy, CLV atd.

POPAI Central Europe
Středoevropská pobočka světové asociace POPAI, která reprezentuje obor marketingu v místě prodeje (marketing at-retail) a pracuje pro profesionály, kterých se tento obor dotýká. Je pořadatelem oborové soutěže POPAI Central Europe Awards.

POS / POP
Point of sale/point of purchase – představují reklamní materiály a produkty využívané v místě prodeje pro propagaci konkrétního či určitého druhu sortimentu (polepy, světelné reklamy, prodejní stojany). Dobře zvolené a zacílené POS/POP produkty dokáží upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi.

Prodejní a prezentační stojany
Veškeré nosiče na zboží/materiály.

Retailer
Prodejce, koncový prodejce, maloobchodník.

Shop-in-shop / kiosek
Malý prodejní ostrov značky nebo výrobní řady přímo v místě prodeje. Může být samostatně stojící a fungující nebo jako součást hypermarketu/supermarketu apod.

Světelná reklama / branding
Jedna z částí oboru, která zahrnuje interiérové i exteriérové světelné reklamní prvky, jež se umísťují pro zviditelnění značky (například v prodejnách, pobočkách, na výlohy, vývěsní štíty, střechy, venkovní i vnitřní reklamní nosiče apod.)


Copyright © 2024 MORIS design s.r.o.