Hledat
Úvod > Služby > Realizace stavby

Realizace stavby

Realizujeme stavební úpravy na klíč

Nový design interiéru, ať už se jedná o kancelář, bydlení, in-store, restauraci či hotel, znamená pro klienta ve většině případů i požadavek na stavební úpravy různého rozsahu.

Zásahy do stavby či rovnou kompletní rekonstrukce musí probíhat podle zákonných předpisů, zejména stavebně technických, hygienických, požární bezpečnosti a BOZP. Řada klientů proto chce mít pro obě tyto části svého projektu jednoho dodavatele a přicházejí s požadavkem realizace projektů „na klíč“. Provádíme a zajišťujeme všechny potřebné administrativní náležitosti stavby od projekční činnosti až po samotnou realizaci - Design and Build.

Projekční činnost

 • Dokumentace studie
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Položkový rozpočet s výkazem výměr


 Stavebně inženýrská činnost

 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • povolení stavby do užívání
 • zajištění odborných a závazných stanovisek (HZS, KHS, TIČR apod.)
 • ostatní nezbytná povolení

 
Realizace staveb naší stavební divizí MORIS construction

 • demontáž stávajícího zařízení a odstranění omítek, příček, podlahových krytin vč. likvidace odpadu
 • výstavba příček, stěn, podhledů
 • úprava povrchů a vyrovnání stěn, štukování, obklady, dlažby, malba
 • vyrovnání podlah, pokládka podlahových krytin
 • instalace výkladců, roletových mříží
 • nové rozvody vody, plynu, odpadů, topení, VZT, klimatizací
 • instalace a montáž zařizovacích předmětů
 • nová elektroinstalace, osvětlení, datové sítě a zabezpečení EZS
 • plnění požadavků dle požárně bezpečnostního řešení (EPS, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení, apod.)
Copyright © 2021 MORIS design s.r.o.